Άνεργοι 100%
03.05.08
Την επόμενη φορά που κάποιος πολιτικός θα πει ότι η ανεργία στην Κύπρο βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες-μέλη της Ευρ. Ένωσης, ας λάβει υπόψη του ότι μπορεί το ποσοστό να είναι 4-5%, αλλά για τον άνεργο το ποσοστό είναι 100%. Χωρίς δουλειά, άρα χωρίς εισοδήματα.
γ.