Πίστωση χρόνου στο Χριστόφια
12.05.08

Αυτό προκύπτει από τη ψηφοφορία στο site. Στην ερώτηση «είστε ικανοποιημένοι από τη διακυβέρνηση Χριστόφια;», το 36,5% απάντησε «είναι νωρίς ακόμη» (23 ψήφοι).  Το 27% είναι «πολύ» ικανοποιημένο  (17 ψήφοι) και το 15,9% «πάρα πολύ» (10 ψήφοι). «Καθόλου» απάντησε  το 27% (17) και λίγο το 7,9% (5). Ένας δεν ήξερε…