Τάσσου το (κυριακάτικο) ανάγνωσμα
01.06.08
Κριτική με το γάντι το Χριστόφια, ενστάσεις για το κυπριακό και σοβαρές διαφωνίες για το κοινό ανακοινωθέν της τελευταίας συνάντησης Χριστόφια - Ταλάτ: αυτά, εν ολίγοις, προκύπτουν από τη σημερινή συνέντευξη του Τάσσου στον "Φ". Παραθέτουμε, εν συντομία, τα κυριότερα αποσπάσματα.


ΤΙ ΑΛΛΑΞΕ ΜΕ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑ: «Είναι γεγονός ότι με την εκλογή του κ. Χριστόφια στην προεδρία του Κράτους, έχει επέλθει μια σημαντική αλλαγή του κλίματος διεθνώς υπέρ της πλευράς μας και μια ευφορία για την πορεία λύσης του Κυπριακού. Αυτό είναι πολύ καλό, σημαντικό και ελπιδοφόρο

ΚΟΙΝΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑ-ΤΑΛΑΤ: (...) δεν πρόκειται για ένα απλό “πολιτικό ανακοινωθέν”που συνήθως αποβλέπει, μέσα από γενικότητες και “εποικοδομητικές ασάφειες”,να διατηρήσει ισορροπίες και το “καλό κλίμα” (...) Πρόκειται για επί μέρους πολιτική συμφωνία που καθορίζει τη βάση για τη λύση που θα επιδιωχθεί από τους πολιτικούς ηγέτες».

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: «Η συμφωνία της 23/5/2008, επαναβεβαιώνει τη δέσμευση στη "διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία”. Αυτή η “επαναβεβαίωση” της βάσης λύσης του Κυπριακού φαίνεται να θεωρείται ως “παραχώρηση” της Τ/Κ πλευράς, για την οποία πρέπει η Ε/Κ να καταβάλει “τίμημα”».

 

ΤΟ "ΤΙΜΗΜΑ": « (...) είναι η μερική ικανοποίηση της πρόσφατης θέσης της Τουρκικής πλευράς “για συνεταιρισμό δύο ισότιμων χωριστών Κρατών". Γι' αυτό, στην αμέσως επόμενη γραμμή του ανακοινωθέντος, καθορίζεται η έννοια της “διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας”, με σαφή περιορισμό του περιεχομένου της, με τη φράση “Αυτός ο συναιτερισμός" θα έχει “μια ομόσπονδη Κυβέρνηση (όχι "ομόσπονδο Κράτος") με μια διεθνή προσωπικότητα...”. Η “ομοσπονδιακή Κυβέρνηση” δεν είναι το ίδιο με το “ομοσπονδιακό Κράτος”. Ομοσπονδιακό Κράτος επιδιώκουμε, όχι απλώς “ομοσπονδιακή Κυβέρνηση” στην οποία θα εκχωρούνται κάποιες ομοσπονδιακές εκτελεστικές εξουσίες από τα κρατίδια και η διεθνής εκπροσώπηση του Κράτους».

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 2: «...εξίσου σημαντικό, παραλείπονται ηχηρά τα δύο άλλα βασικά συστατικά της “διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας”, δηλαδή η “μια και ενιαία κυριαρχία και η μια και μοναδική υπηκοότητα”. Η “μια διεθνής προσωπικότητα” από μόνη της, δεν υποδηλώνει ούτε διασφαλίζει την "ενότητα" του Κράτους».

ΚΑΡΦΩΜΑ: «Δεν αμφισβητώ τις προθέσεις του Προέδρου Χριστόφια. (...) Γεγονός όμως παραμένει ότι, είτε από παράλειψη είτε από παραγνώριση της σημασίας της παράλειψης είτε “λόγω έλλειψης χρόνου” αυτά τα δύο πολύ σημαντικά στοιχεία δεν έχουν τώρα περιληφθεί στη Συμφωνία/Ανακοινωθέν της 23/5/2008».

ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΜΟΥ: «Έχει λάθος ο κύριος Χριστόφιας. Οι Συμφωνίες του 1960 και το Σύνταγμα πρόβλεπαν ένα “συνεταιρισμό” χωρίς συνταγματική έννοια στον όρο (…) μέσα σε ενιαίο γεωγραφικό χώρο, δηλαδή σε ένα Κράτος, σε όλη την επικράτεια. Αυτού του είδους τον συνεταιρισμό των κοινοτήτων, τον δεχτήκαμε και τον δεχόμαστε και τον επιδιώκουμε. Στα πλαίσια όμως ενός και ενωμένου Κράτους. Όχι συνεταιρισμό δύο χωριστών γεωγραφικών περιοχών και συνιστώντων πολιτειών».

ΚΑΡΦΩΜΑ 2: Από το 1974 μέχρι σήμερα, πάγια πολιτική της πλευράς μας αλλά και του ΟΗΕ είναι ότι μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης στον στρατιωτικό τομέα, συζητούνται με “εκ του σύνεγγυς συνομιλίες” με τις Τουρκικές στρατιωτικές δυνάμεις κατοχής (...) Όλα αυτά τα έχουμε ξεγράψει με μια μονοκονδυλιά στο ανακοινωθέν της 25/3/2008 και δεν είμαι βέβαιος αν στις συζητήσεις, αυτή η σημαντική διαφοροποίηση λήφθηκε καν υπόψη».

ΓΙΑ «ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ»: «Τέτοια νοοτροπία εγκλωβίζει την πλευρά μας, στο αδυσώπητο δίλημμα “είτε να δεχτούμε τις απαράδεκτες απαιτήσεις της Τουρκικής πλευράς είτε να δεχτούμε ως αναπόφευκτη κατάληξη τη διχοτόμηση”. Και εφόσον κανένας εχέφρων Ελληνοκύπριος δεν δέχεται ούτε θα δεχτεί ποτέ την διχοτόμηση, τότε εμείς οι ίδιοι δηλώνουμε ότι η αναπόδραστη μοίρα μας είναι η διχοτόμηση».

ΤΙ ΖΗΤΟΥΜΕ: «Η επιλογή που έχουμε δεν είναι η Τουρκική λύση των “δύο λαών, δύο Κρατών, δύο θρησκειών” ή η διχοτόμηση. Υπάρχει και η τρίτη και αποδεκτή λύση. Η διζωνική, δικοινοτική, ομοσπονδία, με το σωστό περιεχόμενο, που να είναι συμβατό με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις αρχές και τις αξίες πάνω στις οποίες εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση».

Πηγή: Για ολόκληρη τη συνέντευξη στον "Φ" πατήστε εδώ .