Προς «συγκυβερνήτες»
03.06.08

Παρακαλώ, λίγη προσοχή στη γλώσσα. Όχι βωμολοχίες (αν δεν χρειάζονται) και όχι προσωπικοί χαρακτηρισμοί (που ποτέ δεν χρειάζονται). Διάλογο κάνουμε. Και στο διάλογο δεν υπάρχουν στεγανά, υπάρχουν απόψεις. Όβερ.

Admin