ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ με τα τοξικά
16.05.09

Τον έδιωξαν γιατί μίλησε

Διοχετεύθηκαν μεγάλες ποσότητες τοξικών

Τους εκθέτει και ο Υπουργός

Οξεία τοξικότητα στα απόβλητα

«Υπήρξε διαρροή τοξικών»

Στο μικροσκόπιο και των τραπεζών

Έτσι έφθασαν στα τοξικά

Τοξικά απόβλητα στην αλυκή