Λάχανα τσιορβασί, σπουδαία τα λάχανα,
05.02.08

H ειρωνική φράση σπουδαία τα λάχανα, που χρησιμοποίησε ο πρόεδρος Παπαδόπουλος για να χαρακτηρίσει την επίσκεψη του τέως Καγκελάριου της Γερμανίας Γκέρχαρντ Σρέντερ στα κατεχόμενα, αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα με τη φράση big deal! Στην τουρκική υπάρχει μια παρόμοια φράση, πάλι με λάχανα: lahana ?orvasi (Λάχανα τσιορβασί), δηλ. λαχανόσουπα.

Η τουρκική λέξη ?orba απαντά και στην κυπριακή διάλεκτο: τσιορβάς: σούπα από χοντροαλεσμένο σιτάρι: το φαΐν σου πώδε τζι ώδε μακαρούνια τζαι τσιορβάς (Λιασίδης). (Από τον Θησαυρό Κυπριακής Διαλέκτου του Κωνσταντίνου Γιαγκουλλή).

 

Του ΑΛΕΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

από την αλήθεια