τύπος και... υπογραμμός
11.02.08

Δεν αξίζει να παρακολουθήσει κανείς αυτή την ταινία; (Πολίτης)

Η ρύπανση των εκλογών (Φιλελεύθερος)

Ελεύθερες εκλογές… (Σημερινή)

Οι ξένοι δεν τον θέλουν, τον θέλουμε εμείς (Αλήθεια)

Θα το κερδίσουμε το στοίχημα για την Κύπρο και μόνο! (Χαραυγή)