Σκοπός
30.01.08

Να γίνει αυτός ο χώρος ελεύθερο πεδίο απόψεων και προβληματισμού.